phone
0700-229079

Förfrågan – Flerbostadshus och bostadsrätter

För att kunna utföra din energideklaration ber vi dig att fylla i så mycket som möjligt i formuläret nedan. När vi mottagit din förfrågan kontaktar vi dig inom 2 veckor då vi tillsammans bokar in en tid för besiktning.

Har ni frågor eller behöver hjälp med att fylla i formuläret kontaktar ni oss!

Kontaktuppgifter byggnadens ägare
Byggnadens identifikation


Övrigt

Har byggnaden deklarerats tidigare?
JaNej

Detaljinformation går att finna hos:
ByggnadsägarenFastighetsförvaltarenFastighetsskötarenVaktmästaren

Byggnadens egenskaper
FriliggandeGavelfastighetMellanliggande fastighet
JaNej

Ytuppgifter mätt värde, BOA/LOA, kontorsbyggnader, BRA eller BTASjälvdragF-systemFT-systemFTX-systemF-system med återvinning
JaNej


JaNej


Uppgifter om värmeanläggningen


Direktverkande elElpannaOljepannaKombipanna olja/el/pelletsFjärrvärmeVärmepump i kombinationPelletspannaGaspannaLuft-vatten värmepumpFrånluftsvärmepump

Uppgifter om elförbrukningen

Vilken 12-månaders period avser energiuppgifterna?

Senaste årets energiförbrukning

El avser el till värme och varmvatten samt även el till fastighetsdrift. El till fastighetsdrift avser el till hissar, belysning i trapphus, el till drift av ventilationsaggregat etc.Mätt värdeFördelat värdeMätt värdeFördelat värdeMätt värdeFördelat värdeMätt värdeFördelat värdeMätt värdeFördelat värde

Uppgift endast om nuvarande uppvärmning är direktverkande el, elpanna, kombipanna eller värmepump.

JaNejMätt värdeFördelat värde

Övrig elförbrukningMätt värdeFördelat värdeMätt värdeFördelat värdeMätt värdeFördelat värde


JaNej


FjärrkylaKomfortkyla

Energi kylning (endast lokaler)

Senaste årets kallvattenförbrukning

Solvärme

JaNej

Uppgifter om radon

JaNej
Om radon halten är mätt, ange radonhalten (Bq/m3):


Kort tidLångtidsmätning SSIAnnan mätmetod

Uppgifter om luftkonditioneringssystem

Ange följande uppgifter om luftkonditioneringsanläggning finns i fastigheten.


ÖvrigtKontakta mig via

TelefonE-post

Härmed medges att lämnade uppgifter får lagras och bearbetas av Aredab Energi & Byggkonsult. Personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen PUL (1998:204). Uppgifter hos energi och vattenbolag kommer endast granskas och utnyttjas i samband med energideklaration. Förfrågan är inte bindande.

phone
0700-229079