phone
0700-229079

Beställ en energideklaration.

Funderar du på att sälja din villa eller bygga nytt hus? 

Från och med den 1 januari 2009 ska alla småhus som säljs, och som ägs av brukaren, ha en energideklaration. Den nya lagen som infördes 2006 bygger på ett EU-direktiv.

Lagen syftar bl a till att sänka energiförbrukningen i hus samt att minska utsläppen av växthusgaser.

Vi även hjälper fastighetsägare, förvaltare och industrier hålla ned sin energiförbrukning och därmed kostnaderna. Vill du veta mera, kontakta oss.

Gör en deklaration

be2_pencil

Energideklaration för småhus

Från och med första januari 2009 skall enligt lag alla villor som byter ägare energideklareras. Syftet med energideklarationen är att hitta lönsamma och effektiva åtgärder för att spara både energi och miljö på ett sådant sätt att energideklarationen blir lönsam redan på kort sikt.

Läs mer

be2_pencil

Flerbostadsfastigheter

Enligt lag skall byggnader som hyrs ut, säljs eller är utgör offentlig byggander på 1000 kvm eller större energideklareras. Lagen om energideklaration syftar till att främja en effektiv energianvändning och god inomhusmiljö i byggnader samt minimera klimatpåverkande utsläpp.

Läs mer

be2_location

Byggkonsultation och besiktning

Det går ofta att minska energiförbrukningen med 10-40% genom olika åtgärder och en energideklarationen utgör ett bra underlag för att fatta beslut om olika åtgärder som reducerar en byggnads energianvändning.

Läs mer


2 maj, 2014

Boka tid

Vi har infört ett bokningsystem på webben. Du kan nu boka en tid på en valfri dag under alla vardagar. Se lediga dagar under kalendern.

Nu har Vi tagit fram ett underlag till dig som vill beställa en energideklaration genom oss! Du antingen fylla i den för En- till tvåfamiljshus eller den för Flerbostadshus. Fyll i det du kan och Vi återkommer inom två veckor till med mer information.

Du hittar formulären under menyvalet – Energideklaration längst upp på denna sida!

Aredab har nu en webbplats som vägleder alla som behöver eller ska göra en energideklaration. Vi kommer konturnerligt att samla mer information på www.aredab.se om energi och rådgivning. Både privatpersoner och företag kommer hitta nyttig information på vad man kan göra för att hålla ned energikostnaderna.

Har du några frågor eller funderingar, kontakta oss via epost eller ring oss direkt.

phone
0700-229079