phone
0700-229079

Förfrågan – Flerbostadshus och bostadsrätter

För att kunna utföra din energideklaration ber vi dig att fylla i så mycket som möjligt i formuläret nedan. När vi mottagit din förfrågan kontaktar vi dig inom 2 veckor då vi tillsammans bokar in en tid för besiktning.

Har ni frågor eller behöver hjälp med att fylla i formuläret kontaktar ni oss!

  Kontaktuppgifter byggnadens ägare
  Byggnadens identifikation


  Övrigt

  Har byggnaden deklarerats tidigare?
  JaNej

  Detaljinformation går att finna hos:
  ByggnadsägarenFastighetsförvaltarenFastighetsskötarenVaktmästaren

  Byggnadens egenskaper
  FriliggandeGavelfastighetMellanliggande fastighet
  JaNej

  Ytuppgifter mätt värde, BOA/LOA, kontorsbyggnader, BRA eller BTA  SjälvdragF-systemFT-systemFTX-systemF-system med återvinning
  JaNej


  JaNej


  Uppgifter om värmeanläggningen


  Direktverkande elElpannaOljepannaKombipanna olja/el/pelletsFjärrvärmeVärmepump i kombinationPelletspannaGaspannaLuft-vatten värmepumpFrånluftsvärmepump

  Uppgifter om elförbrukningen

  Vilken 12-månaders period avser energiuppgifterna?

  Senaste årets energiförbrukning

  El avser el till värme och varmvatten samt även el till fastighetsdrift. El till fastighetsdrift avser el till hissar, belysning i trapphus, el till drift av ventilationsaggregat etc.  Mätt värdeFördelat värde  Mätt värdeFördelat värde  Mätt värdeFördelat värde  Mätt värdeFördelat värde  Mätt värdeFördelat värde

  Uppgift endast om nuvarande uppvärmning är direktverkande el, elpanna, kombipanna eller värmepump.

  JaNej  Mätt värdeFördelat värde

  Övrig elförbrukning  Mätt värdeFördelat värde  Mätt värdeFördelat värde  Mätt värdeFördelat värde


  JaNej


  FjärrkylaKomfortkyla

  Energi kylning (endast lokaler)

  Senaste årets kallvattenförbrukning

  Solvärme

  JaNej

  Uppgifter om radon

  JaNej
  Om radon halten är mätt, ange radonhalten (Bq/m3):


  Kort tidLångtidsmätning SSIAnnan mätmetod

  Uppgifter om luftkonditioneringssystem

  Ange följande uppgifter om luftkonditioneringsanläggning finns i fastigheten.


  Övrigt  Kontakta mig via

  TelefonE-post

  Härmed medges att lämnade uppgifter får lagras och bearbetas av Aredab Energi & Byggkonsult. Personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen PUL (1998:204). Uppgifter hos energi och vattenbolag kommer endast granskas och utnyttjas i samband med energideklaration. Förfrågan är inte bindande.

  phone
  0700-229079