phone
0700-229079

”Om ett arbete kräver bygganmälan eller rivningsplan ska byggherren utse en kvalitetsansvarig. Den kvalitetsansvarige ska hjälpa byggherren att bland annat se till att alla kontroller görs som är nödvändiga för att bygglagstiftningens krav kan uppfyllas.”  www.boverket.se

Den kvalitetsansvarige arbetar på uppdrag av dig som byggherre. Byggherren har det fulla ansvaret för ett bygge och den kvalitetsansvarige (KA) hjälper till att kontrollera att bygget uppfyller gällande bestämmelser, samt att tillsyn och kontroll genomförs på ett riktigt sätt gentemot myndigheterna.

Aredab har erfarenhet från byggbranschen sedan 1990 och har riksbehörighet som Kontrollansvarig enligt PBL.

Skall du bygga om eller bygga nytt och behöver en kvalitetsansvarig enligt PBL så fyll i nedanstående formulär, vi återkopplar till er inom två arbetsveckor!

phone
0700-229079